Jump to content Jump to menu

Informacja dla odbiorców ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. 2023 r. poz. 2760) informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w rozliczeniach za dostawę ciepła do odbiorców, o których jest mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2023 r. poz. 1693 i 1772) „SPOMASZ” Bełżyce S.A., będzie stosował cenę najniższą jak poniżej:

- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą: 103,82 zł/GJ

- przesył - stała: 3 028,43 zł/MW

- przesył - zmienna: 14,47 zł/GJ

Wstecz Go back to news