Jump to content Jump to menu

Informacja dla odbiorców ciepła

Informacja dla odbiorców ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 r. poz. 859) informujemy, że w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w rozliczeniach za dostawę ciepła do odbiorców, o których jest mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2023 r. poz. 1693 i 1772)
„SPOMASZ” Bełżyce S.A., będzie stosował cenę najniższą jak poniżej:

  • średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą: 119,39 zł/GJ
  • przesył - stała: 3 028,43 zł/MW
  • przesył - zmienna: 14,47 zł/GJ

Wstecz Go back to news