Jump to content Jump to menu

A manufacturer of machinery and equipment for the food industry and heat exchangers - food and industrial

Menu Close

Informacja o najniższych cenach dostawy ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023r. dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, (Dz.U. 2022 poz. 1967 z póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295), „SPOMASZ” Bełżyce S.A. informuje, że w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 będzie stosował cenę najniższą jak poniżej:

- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą: 103,82 zł/GJ

- przesył - stała: 3 028,43 zł/MW

- przesył - zmienna: 14,47 zł/GJ

Wstecz Go back to news