Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wezwanie Piąte

Zarząd Spółki pod firmą "SPOMASZ" Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełżycach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariusza wobec Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do cyfrowego rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym, przypominamy, że obowiązkiem wszystkich akcjonariuszy jest złożenie dokumentów akcji w spółce najpóźniej do 28 lutego 2021 roku.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fabryczna 2, 24-200 Bełżyce, pokój nr 100, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku), w godzinach 8:00-14:00.

Prezes Zarządu

Grzegorz Wójtowicz

Wstecz Wróć do aktualności